Транспортен бетон

    

 

Бетон Проект ЕООД, разполага с два бетонови възела за производство на транспортен бетон, находящи се на територията на град Варна ЗПЗ и град Девня Промишлена зона.

 

"Транспортен бетон" са конвенционални бетонови смеси определени по стандарт БДС EN 206:2013+A1:206 и БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 описващи всички основни критерии.

 

Предлагани бетонови смеси според клас "якост на натиск" и клас "слягане":

 

Клас

        

Цилиндрична

    

Кубична

              

                 

Клас

Слягане

 

 

Якост

 

якост

 

 

 

 

C 8/10

 

8  Mpa

 

10 Mpa

 

 

S 2

50 до 90 (+-20) mm

С 12/15

 

12 Mpa

 

15 Mpa

 

 

S 3

100 до 150 (+-30) mm

С 16/20

 

16 Mpa

 

20 Mpa

 

 

S 4

160 до 210 mm

С 20/25

 

20 Mpa

 

25 Mpa

 

 

 

 

С 25/30

 

25 Mpa

 

30 Mpa

 

 

 

 

С 30/37

 

30 Mpa

 

37 Mpa

 

 

 

 

С 35/45

 

35 Mpa

 

45 Mpa

 

 

 

 

 

Тези класове не изчерпват възможните специфики на бетонните състави. Друг фактор от изключително значение е класът на въздействие на околната среда. Обозначението му се състои от X и след него буква обозначаваща вида на въздействие, допълнително всеки клас включва и номерация обозначаваща интензитата на въздействието.

 

Класове споерд въздействието на околната среда:

Клас X0 - Среда без агресивно действие или риск от корозия

Клас XC - Карбонизация предизвикваща корозия

Клас XD - Хлориди предизвикващи корозия

Клас XS - Хлориди от морска вода предизвикващи корозия

Клас XA - Химично агресивна среда

Клас XF - Интензивни цикли на замръзване и размразяване

 

Спецификата на дадени проекти изисква смеси с допълнителни характеристики. По тази причина "Бетон Проект" произвежда и бетони с допълнителни свойства като различни степени на водоплътност или ускорено набиране на якост по съответните стандарти.

 

Логистиката и полагането са обезпечени с различни по големина бетонови смесители и миксерпомпи, както и бетонпомпи с дължина на стрелите 35 и 50 м.

 

Стриктното спазване на качеството на произведените бетонови смеси се осъществява посредством ежедневен контрол, както на входящите материали, така и на произведената продукция, в собствена лаборатория окомплектована с необходимото оборудване и квалифициран персонал.