Alterna


Тревна фуга за високо натоварване "Alterna"

Изпълнение от свръхвисокоякостен бетон и армировка

Размери 100 / 6 / 8 см

Позволява висок процент озеленяване

Възможност за обемно оцветяване