Транспортен бетон


Клас

        

Цилиндрична

    

Кубична

 

 

Якост

 

якост

C 8/10

 

8  Mpa

 

10 Mpa

С 12/15

 

12 Mpa

 

15 Mpa

С 16/20

 

16 Mpa

 

20 Mpa

С 20/25

 

20 Mpa

 

25 Mpa

С 25/30

 

25 Mpa

 

30 Mpa

С 30/37

 

30 Mpa

 

37 Mpa

С 35/45

 

35 Mpa

 

45 Mpa