Вороной

 

Тревна фуга "Вороной"

 

Дизайн на плоча за тревна фуга, вдъхновен от диаграмата на руския Математик Григорий Вороной. Предизвикателството е във формирането на геометрична логика, която се продължава в съседните полета, без да се използва принципът на симетрията, както в други подобни дизайни.

 

Автор: Топчиев Архитекти 

 

За: Бетон Проект