Сглобяема кашпа

facebook thumb

Сглобяем бетонов елемент тип кашпа.

 

Практично бетоново изделие предвидено за по-лесен транспорт и монтаж спрямо монолитен вариант. Елемент съобразен с конкретните изисквания на проекта, предоставящ възможност за постигане на различни размери чрез съчатаване на отделните съставни панели в съответните конфигурации. 

 

 

Автор: Бетон Проект

За: „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД

Предназначение: Озеленяване към тераси на жилищна сграда в гр. Варна и междублоково й пространство.