Градински/парков бордюр

facebook thumb

Градински/парков бордюр

 

Дизайн с плавен преход на формата във височина на изделието, което едновременно го слива и откроява от заобикалящата настилка. Геометричната форма освен с въздействие за красота представлява и безопасно за минувача ограждение на озеленяването. Съчетанието на прави и радиусни елементи изгражда контур, който извивайки се обгръща зелената площ и създава обща естествена визия. 

 

 

Автор: арх. Жулиян Начев    nachev.com

 

За: "Девня Трейд" и "Зебра"

 

Предназначение: Благоустрояване на градска среда, гр. Варна