Fischer report EN

Можете да видите целия доклад чрез връзката по-долу. Език на доклада - английски.