Технология

facebook thumb

 

ВИСОКОЯКОСТЕН БЕТОН, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

Високоякостен и Свръхвисокоякостен бетон (HPC / UHPC или Ultra High Performance Concrete) са класове бетон, определен от изключително високата си якост и издръжливост. Високоякостният бетон е разработен в Европа през 80-те години на миналия век за специализирани приложения, изискващи превъзходна якост и устойчивост на корозия - морски котви, мостове и сеизмични конструкции.

Използването на UHPC се разшири до приложения, изискващи висока якост в тесни профили като мостови участъци и фасади на сгради, при които здравината на материала, устойчивостта на износване и по-малкото тегло са определящи.

 

Многокомпонентните бетонови смеси, разработени от нас, покриват характеристики от високоякостен към свръхвисокоякостен бетон.

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Висока якост на натиск  80–160 МРа
• Висока якост на опън при огъване  6–18 МРа
• Висока абразивна устойчивост
• Висока устойчивост на химическо въздействие
• Висока устойчивост при циклино замразяване и размразяване
• Изключително ниски стойности на водопопиваемост
• Ниско съдържание на пори
• Висока дълготрайност и почти нулеви експлоатационни разходи
• Клас по негоримост А1

 

ПРЕДИМСТВА:

• Възможност за изготвяне на елементи с достатъчна здравина при намален обем и респективно намалено тегло спрямо обикновен бетон
• Възможност за изпълнение на елементи с висока точност и детайлност на повърхността, включително и допълнително обработени повърхностно (мити, ецвани, полирани, бластирани, импрегнирани и т.н.)
• Възможност за добавяне на дисперсна армировка от различен тип за допълнително подобряване на някои от характеристиките
• Възможност за изпълнение на елементите чрез технология на пръскане, включително и в предварително изготвени и сложни кофражни форми
• Възможност за обемно оцветяване
• Аналогични качества на изделията с тези, изработени от полимербетон, при по-ниска себестойност

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

Изработката на композитната смес се осъществява с висококачествени материали с различна зърнометрия, подбрани по строги критерии, с цел получаване на максимално уплътнена матрица. Използват се специални цименти, активни минерални добавки и химически добавки от последно поколение с цел получаване на дуктилна смес при много ниски водо-циментови фактори (0.32–0.22).

Разбъркването на подобна смес с конвенционален смесител е невъзможно и поради тази причина се налага използването на специален интензивен смесител (Eirich), който гарантира получаването на смес с висока хомогенност и минимално съдържание на въвлечен въздух – под 2%.

За да постигнем пълна обезпеченост за създаването на всеки един бетонен детайл, можем да извършим разработката и моделирането му с цел подбиране на нужния калъп, форма, кофраж от разнородни материали според нуждите на конкретния проект. 

 

 

 

Заглавно изображение: Благодарение на Мари Джаксън