Топчиев архитекти

facebook thumb

Екипът на Топчиев Архитекти партнира на Бетон Проект в голяма част от специализираните проекти.

Те са съвременно мислещи, млади архитекти, възприемащи работата си едновременно като удоволствие, но и като отговорност. Регистрирани в Камарата на aрхитектите в България, притежават пълна проектантска правоспособност и работят в целия спектър на архитектурното проектиране. Правят качествена и модерна архитектура, работейки с едни от най-добрите проектанти във Варна.

 

Христо Топчиев

Архитект

Христо Топчиев е член на Камарата на архитектите в България, дипломирал се с отличие архитект от 2008 г, с пълна проектантска правоспособност за всички категории строежи от 2011 г. През 2010 г. получава втора магистърска степен „Master in Advanced Architecture“ от „Institute for Advanced Architecture of Catalunia“ в Барселона, Испания, след което се връща във Варна, където работи като архитект по разнообразни като тематика и мащаб проекти. Професионалната му квалификация е в областта на градоустройството, но интересите му са в широк спектър и включват жилищни и обществени сгради, съвременен дизайн, дигитални методи за параметрично проектиране. Освен с проектантска дейност арх. Топчиев се занимава с учебна и научна дейност, преподавайки във ВСУ „Черноризец Храбър“, водейки упражненията по градоустройство, както и по градски дизайн.

 

Йоана Топчиева

Архитект

Йоана Топчиева се дипломира с отличие и получава магистърската си степен по Архитектура през 2014 г. По време на следването си работи много активно в различни екипи по разнообразни реални и конкурсни задачи, а като дипломиран архитект се насочва в областта на жилищните и обществените сгради, градския и интериорния дизайн, съвременните средства за визуализиране и постобработка. Архитект Йоана Топчиева е съвременно мислещ архитект, с много добре развито чувство за архитектурна естетика и дизайн.

 

 

Проекти:

Вороной 

Ялта

Лотус 

Seagull 

Rench

M!ka