Перваз


Подпрозоречни первази и шапки от високоякостен / свръхвисокоякостен бетон.

Вариации в размер и дебелина според изисквания на проектите.

Възможно изпълнение с обемно оцветяване по мостра.

Възможност за допълнителна обработка на повърхността според изисквания на проектите.